Javni objekti

Mali leseni javni objekti in oprema predstavljajo segment, namenjen naročnikom javnega sektorja in so razviti z namenom dopolnitve javnih površin, urbanega in ruralnega okolja z javno opremo, kot so avtobusna in kolesarska postajališča, ekološki otoki, oprema za parke, klopi, koši za smeti, itd.